Biofeedback

electrode
Naast Neurofeedback kan ook Biofeedback van nut zijn om het lichaam informatie te verschaffen over het functioneren.

Er worden dan maten van het autonome zenuwstelsel gemeten, die inzicht geven in het sympathisch en parasympathisch zenuwstelsel. Zo kan de hartslag, temperatuur, (mate van) spierspanning en de huidweerstand worden gemeten en tegelijkertijd met het meten van het EEG getraind worden door middel van feedback. Men kan dan leren het eigen lichaam in een rustigere staat te brengen. Tevens is het mogelijk om een test te ondergaan om te zien hoe al deze parameters van het lichaam reageren onder stress, de zogenaamde Autonome Zenuwstelsel Test. Hiervoor dient een aparte afspraak te worden gemaakt.