Een van de redenen waarom kinderen graag trainen met neurofeedback is dat zij vaak al snel de positieve effecten opmerken. Kinderen ervaren zelf vaak meer rust in het hoofd te en een verbetering in hun stemming. Ook ouders en school laten zich positief uit over de effecten die zij zien bij kinderen die getraind worden met neurofeedback.

Te denken valt bijvoorbeeld aan een verbeterde concentratie, meer rust en beter slapen. Maar ook de schoolse taken zoals lezen en rekenen kunnen verbeteren door het trainen met neurofeedback. Soms is aanvullende ondersteuning nodig in de vorm van voedingssupplementen, een aangepast voedingspatroon of op motorisch gebied, bijvoorbeeld met het Integrated Listening System.

Dit kan gelijktijdig en naast de trainingen ingezet worden. Kinderen vinden het vooral erg leuk om neurofeedback-training te volgen omdat zij ontspannen naar een leuke film mogen kijken en ondertussen getraind worden. Wetenschappelijk onderzoek toont significante verbetering aan van klachten bij ADD/ADHD. Tevens is neurofeedback effectief gebleken bij onder meer: (faal)angst, dyslexie en dyscalculie, NLD, autisme en PDD-NOS, prestatieverbetering, leerproblemen, tics en verwerkingsproblemen.

© Copyright 2018 - Praktijk Renske Schuringa