Neurofeedback: hoe werkt het?

Neurofeedback
Neurofeedback is een manier om de hersenen te trainen met als doel het brein in staat te stellen beter in balans te komen.

Bij aanvang van een neurofeedback-training worden er sensoren op het hoofd geplakt die verbonden zijn met een versterker en de computer. Deze sensoren meten vervolgens de hersenactiviteit. Er wordt geen signaal naar de hersenen gestuurd, de enige feedback (terugkoppeling) die aan het brein gegeven wordt bestaat namelijk uit het open- en dichtgaan van een kader over het beeldscherm waar men naar kijkt. U zit ontspannen in een luie stoel en kijkt op het beeldscherm naar een film van uw eigen keuze.

Tijdens het kijken naar de film krijgt uw brein informatie over wat het aan het doen is, in de vorm van visuele en/of auditieve feedback. Er verschijnt een gekleurd venster over de film heen dat zal gaan bewegen en reageren op de hersengolven die geproduceerd worden. Raakt het brein in een ontspannen en geconcentreerde staat, dan zal het venster verder openen waardoor men beloond wordt met het zien van het gehele scherm.

Dit patroon wordt dan gestimuleerd. Als een minder gewenst patroon door de hersenen wordt geproduceerd, bijvoorbeeld meer stress of meer vermoeidheid, dan zal het venster voor de film schuiven en het beeld kleiner worden. Op die manier traint u uw eigen brein om het gewenste patroon vaker te gaan vertonen en zal dit uiteindelijk het automatisch gegenereerde patroon worden. Als er een disfunctioneel hersenpatroon is, uit zich dit vaak in lichamelijke, psychische en/of emotionele klachten. Met neurofeedback wordt de flexibiliteit van het brein en de veerkracht vergroot. Daardoor zal het lichaam beter aangestuurd kunnen worden en zal er een betere balans ontstaan, met als resultaat dat klachten sterk verminderen of zelfs verdwijnen. Neurotherapie helpt het lichaam beter om te gaan met stress, is rustgevend en helpt mentaal en fysiek beter te presteren. Daarnaast kan neurotherapie behulpzaam zijn bij het verwerken van trauma uit het verleden.