FAQ

electrode
  • Vergoedt mijn verzekeraar de kosten van neurotherapie?

Afhankelijk van uw verzekeraar en polis is het mogelijk om een gedeelte van de kosten van uw behandeling vergoed te krijgen. Behandelingen vallen onder het aanvullend pakket van uw zorgverzekering. Ik ben aangesloten bij beroepsvereniging de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) onder nummer 6780 en tevens onder het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) met licentienummer 809475R. De AGB-code van Inti Praktijk is 90-50936, mijn persoonlijke  AGB-code als therapeut is 90-042132. Aangeraden wordt van tevoren met uw zorgverzekeraar contact op te nemen om te weten of deze een vergoeding toekent op basis van bovenstaande registraties. Bent u van plan over te stappen naar een andere zorgverzekeraar? Belt u ons over welke pakketten een vergoeding toekennen aan neurotherapie in het nieuwe kalenderjaar! Bent u niet aanvullend verzekerd? Dan komen de kosten voor therapie voor uw eigen rekening.

  • Hoe vaak moet ik trainen om resultaat te krijgen?

Hoe snel verbetering optreedt is per persoon verschillend, en deels afhankelijk van de aard en duur van uw klachten. Gemiddeld echter raden wij aan 20-30 sessies te doen. Vaak is een effect al wel na enkele sessies merkbaar, maar meerdere trainingen zijn zinvol om het gezonde patroon te laten beklijven. Twee keer in de week te trainen vergroot de kans op het sneller inslijpen van het nieuwe patroon.